Enigma Computers Technology

Systemy alarmowe

Każde zlecenie jakie wpływa do nas jest traktowane indywidualnie.
Zarówno centralę jak i zestaw czujników dobieramy w taki sposób, aby nie naruszać funkcjonalności obiektu. Jednocześnie dokładamy starań by stworzony przez nas system chronił obiekt zarówno w czasie pobytu jego użytkowników jak i podczas ich nieobecności.

W naszych instalacjach wykorzystujemy tylko i wyłącznie markowe systemy firmy SATEL, satelstosując produkty tej firmy możemy zapewnić Pańśtwu należyty stopień bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z systemu. Wszystkie centrale firmy SATEL są objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją producenta, firma SATEL zapewnia również serwis central po okresie gwarancyjnym, dzięki czemu nie spotkamy się z sytuacją, że nasz produkt nagle pozostanie bez wsparcia technicznego.

Instalujemy systemy ochrony w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, sklepach, hurtowniach, magazynach, pomieszczeniach kasowych, na stanowiskach komputerowego przetwarzania danych.

Zlecając nam zabezpieczenie swojego obiektu możesz być pewien, że będzie to rozwiązanie unikalne, a elementy składowe Twojego systemu alarmowego zostaną pieczołowicie dobrane do zadań jakie mają spełnić.

Instalacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej w taki sposób, aby Twój system służył Ci długo i niezawodnie.

Jednocześnie nie zostaniesz przywiązany do żadnej konkretnej agencji ochrony.
Będziesz mógł sobie wybrać firmę monitorującą i firmę ochrony lub zmienić którąś z nich jeśli nie spełni Twoich oczekiwań.

Elementy składowe systemu alarmowego

Podstawowe urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego:

Centrala alarmowa - to zespół urządzeń i oprogramowania, działający według określonego algorytmu. Służy ona do przyjmowania i przetwarzania informacji przychodzących z urządzeń peryferyjnych i sterowania urządzeniami wykonawczymi. Rozróżnia się trzy stany pracy centrali alarmowej:

  • Stan czuwania - centrala jest przygotowana do przyjmowania sygnałów alarmowych z linii sygnałowych, sabotażowych oraz układów nadzorujących zasilanie.
  • Stan dozorowania - w stanie tym, który następuje po załączeniu systemu alarmowego centrala jest przygotowana do przyjmowania sygnałów tych samych, co w stanie czuwania i dodatkowo sygnałów z linii dozorowych.
  • Stan alarmu - centrala steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i/lub przekazuje sygnał o alarmie do użytkownika alarmu (np. za pomocą wiadomości SMS)

Manipulator szyfrowy (klawiatura) - urządzenie służące do zdalnego sterowania centralą alarmową przez instalatora w fazie programowania i przez użytkownika podczas eksploatacji. Celem stosowania manipulatora jest uniemożliwienie dostępu do centrali alarmowej osobom nieupoważnionym. Klawiatura na co dzień służy użytkownikowi do załączania i wyłączania systemu alarmowego, do blokowania i odblokowywania linii dozorowych, sprawdzania występujących alarmów, sygnalizowania rodzaju powstałych usterek w systemie alarmowym. Manipulatory występują w dwóch podstawowych wariantach tzw. LCD z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i LED gdzie stany centrali alarmowej są sygnalizowane zaświeceniem się odpowiedniej diody.

Czujki
- elementy podłączane do linii dozorowych celem wykrycia odstępstwa wskazującego na wystąpienie zagrożenia. Rozróżniamy następujące rodzaje czujek (wg. zasady działania):

  • Pasywna czujka podczerwieni (PIR) - wykrywa zmianę promieniowania cieplnego przemieszczającego się obiektu.
  • Czujka mikrofalowa - wykrywa ruch obiektu wykorzystując tzw. zjawisko Dopplera, działa podobnie jak radar.
  • Czujka wibracyjna - wykrywa drgania mechaniczne konstrukcji, do których są przymocowane, pochodzące od prób sforsowania tych konstrukcji różnymi sposobami np. wiercenie, cięcie, kucie itp.
  • Czujka zbicia szyby - wykrywa drgania mechaniczne szyby występujące podczas silnego uderzenia.
  • Czujka magnetyczna - składa się z dwóch elementów (magnes i kontaktron), zadziałanie następuje w wyniku oddalenia od siebie tych elementów.

Urządzenia wykonawcze - to różnego rodzaju urządzenia realizujące program centrali alarmowej w odpowiedzi na zasygnalizowane zagrożenia. Stan taki nazywamy alarmem. W skład urządzeń wykonawczych wchodzą sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne: akustyczne, optyczne i akustyczno-optyczne.

Zasilanie - jako zasadę przyjmuję się, iż zasilanie centrali alarmowej musi odbywać się z dwóch niezależnych źródeł: podstawowego i rezerwowego. Każde z tych źródeł oddzielnie ma pokrywać pełne zapotrzebowanie centrali na energię i gwarantować jej właściwą pracę w stanie czuwania, dozorowania i alarmowania, w tym również w warunkach braku zasilania podstawowego, w ciągu określonego okresu. Jako podstawowe zasilanie uważa się zasilanie z sieci energetycznej, jako rezerwowe zasilanie z akumulatorów bezobsługowych.

Obudowy - centralę alarmową wraz z akumulatorami montuje się w specjalnie przygotowanych do tego celu obudowach.

Uzupełnieniem systemów alarmowych są urządzenia napadowe, które wyzwalane są ręcznie przez użytkownika w momencie powstałego zagrożenia. Mogą to być piloty napadowe (bezprzewodowe), przyciski napadowe, maty czy listwy napadowe.

Urządzenia te służą przede wszystkim do sygnalizacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Instalujemy je wszędzie tam gdzie takie zagrożenie może wystąpić.

System alarmowy w Twojej firmie - dowiedz się więcej!
Wróć na górę